Slow Art Manifestosu

  1. yüzyılın ilk on yılında, internet ve sosyal medya ile sanat ortamının temellerinde köklü değişiklikler oldu. İkinci on yılda insanlar daha kolay, daha hızlı ve düşük maliyetli içerik üretimine olanak tanıyan yeni teknolojiler aramayacaklar. Aksine, teknoloji devrimine uygun tepkiler politik, kültürel ve sosyal olarak geliştirilmeli ve bütünleştirilmelidir. Slow “Yavaş” kavramı da bunun anahtarıdır. “Slow Life”, Slow Food gibi “Slow Art”da hızlı tüketimden ibaret değil, içerikleri dikkatlice seçmek ve konsantre bir şekilde hazırlamaktan ibaret.

Bu yüzen Slow Art ve Slow Artistler mekanik değil organik ve misafirperverdir. Paylaşmayı severler.

1- Slow Art, sürdürülebilirliğe bir katkıdır. Sürdürülebilirlik, sanat yapımının temeli olan hammaddeler, süreçler ve çalışma koşulları ile ilgilidir. Karbon izi sürmek, İstismar ve düşük ücretli kolleksiyoner satışlarının yanı sıra sanatçı eserlerinin koşulsuz olarak ticarileştirilmesi sürdürülebilir sanat ile sonuçlanmayacaktır. Aynı zamanda, bu terim Yavaş Sanat’ın sürdürülebilir tüketimini ifade eder.

2- Slow Art, Monotasking’i destekler. Slow Art rahatça tüketilemez, ancak sanatseverlerin tam konsantrasyonunu teşvik eder. Sanatçı ve sanatseverler tarafından tüm duyuların tam dikkatini gerektiren bu eylem; iyi bir yemeğin yapımında olduğu gibi, Slow Art da yalnızca odaklanmış uyanıklıkla zevkle tüketilebilir.

3- Slow Art mükemmelliği hedefler. Slow Art mutlaka pazardaki yeni gelişmeleri temsil etmez. Daha da önemlisi, sağlam, erişilebilir, yerel, doğal ve insana saygılı insanın gerçek doğası ile var olan sanat yaklaşımını destekler. Alışkanlıklarına göre uyarlanmış hızla tüketilen sanatı güvenilir işbirliği ile sürekli iyileştirilmesini amaçlar.

4- Slow Art, kaliteyi elle tutulur hale getirir. Slow Art, üretimde, görünümde ve içerikte yüksek kalite standartlarına göre ölçüm yapar ve hızlı tempolu ve kısa ömürlü meslektaşlarından bazı üstün görsellikleri yerine, estetik açıdan ilham verici bir tasarımla dikkat çeker.

5- Slow Art ilerlemesi İlham vericidir… Slow Artister, ne ve nasıl tüketmek ve üretmek istediklerini aktif olarak tanımlayan insanlar. Slow Art’da, yeni fikirler geliştirmek ve harekete geçmek için doğanın ve yaşamın kendisinden ilham alan aktif, pasif tüketicinin yerini alır. Slow Art ilham verir, sanatsever ve sanatçıların düşüncelerini ve eylemlerini sürekli olarak etkiler ve yıllar sonra hala algılanabilir duruma getirir.

6- Slow Art, söylemsel ve iletişimseldir. Slow Art’a gönül verenler temasa geçebilecekleri sanatçılarla beslenmek istiyorlar. Hedef sanat ortamı seçimi ikincildir. Slow Art’da dinlemek, konuşmak kadar önemlidir. Dolayısıyla ‘Yavaş’, dikkatli ve yaklaşılabilir olmak ve kişinin kendi pozisyonunu farklı bir açıdan görüp sorgulayabilmek demektir.

7- Slow Art, Sosyal Medyadır. Yerel ya da organizasyonel organik topluluklar veya gruplar Yavaş Medya’nın etrafında yer alır. Bu, örneğin okurlarıyla düşüncelerini paylaşan yerel ya da evrensel bir ressam, heykel, yazar, geç müzisyen ya da deneysel çalışan eğitimsiz ve bilgisiz bir sanat aşığının çalışmalarını yorumlayan bir topluluk olabilir. Dolayısıyla, Yavaş Sanat çeşitliliği arttırmakta ve kültürel ve farklı yerel özelliklere ve sanat ile ilgilenen her insana saygı duymaktadır.

8- Slow Art, inana saygı gösterir. Slow Art, sanatseverlere bilinçli ve dostane bir şekilde yaklaşır ve yaşayabileceği karmaşıklık veya ironi hakkında iyi bir fikre sahiptir. Slow Art, sanatseverlere bakar ya da itaatkâr bir şekilde yaklaşmaz.

9- Slow Art, reklam değil, tavsiyeler yoluyla dağıtılır: Slow Art’ ın başarısı, tüm kanallardaki ezici bir reklam baskısına değil, sanatçılardan, sanatseverlerden, arkadaşlardan, iş arkadaşlarından veya aileden gelen tavsiyelere dayanır. En iyi arkadaşlara beş kez hediye olarak verilen bir resim, kitap, yada sanat fikri iyi bir örnektir.

10- Slow Art zamansızdır: Yavaş Sanat uzun ömürlüdür ve yıllar veya on yıllar sonra bile taze görünür. Zamanla kalitelerini kaybetmezler, en iyi ihtimalle değerlerini artırabilecek bir yeni bir yol alabilirler.

11- Slow Art otomatiktir: Yavaş Sanat özel bir hava yayıyor. Belirli ortamda, sanatsever ya da sanatçının hayatındaki o ana ait olduğu hissini yaratırlar. Endüstriyel olarak üretilmeleri veya kısmen endüstriyel üretim araçlarına dayanmaları gerçeğine rağmen, benzersiz olmaları ve kendilerinin ötesine geçmelerine işaret eder.

12- Slow Art, ilericidir: Yavaş Sanatın doğuşu medya çalışanı ile olmuş ve Türkiye’deki doğuşu ve yayılması da gazeteciliğin her alanındaki medya çalışmaları ile olacaktır. Teknolojik başarılarına ve ağ topluluğunun yaşam tarzına dayanır. Bunun nedeni, çoklu yaşam alanlarının ivmelenmesi nedeniyle, kasıtlı yavaşlama zamanlarının mümkün olması ve hayatta kalmak için zorunlu olmasıdır. Slow Art, Twitter, Bloglar veya Sosyal Ağların hızı ve eşzamanlılığına bir çelişki değildir, ancak bir tavır ve bunlardan faydalanmanın bir yoludur.

13- Slow Art hem üretimde hem de sanat içeriğinin alımında kaliteye odaklanır: Kaynak eleştirisi, bilgi kaynaklarının sınıflandırılması ve değerlendirilmesi gibi kültürel çalışmalarda işçilik, emek, orjinallik, yerellik, doğallık, geri kazanılabilirlik, çevrecilik, eko sisteme duyarlılık ve bilginin kullanılabilirliği arttıkça önem kazanmaktadır.

14- Slow Art Türkiye ekibine, güven isteyin ve güvenilir olmaları için zaman ayırın. Slow Art’ın ardında gerçek insanlar var. Ve bunu hissedebiliyorsun.